Staňte se prosperujícím městem nebo obcí budoucnosti

Pro oblast Smart City je připraven týdenní akreditovaný vzdělávací program SMART Česko za účelem rozvinutí znalostí v novém pojetí, které zahrnuje jak technologická řešení, tak inovativní přístupy nutné k zajištění udržitelného rozvoje obcí a měst.

Inteligentní město neboli Smart City je koncept, který usiluje o zlepšení kvality pro život pomocí využití moderních technologií. Tento koncept se uplatňuje v mnoha oblastech od dopravy až po e-government.

Vzdělávací program SMART Česko je určen primárně pro starosty, zastupitele a úředníky. Účastníkům poskytne znalosti nutné pro zpracování Smart City strategie nebo jiného strategického dokumentu definujícího rozvoj obce nebo města s prvky tohoto konceptu a pro jeho dlouhodobé naplňování, což odpovídá roli Smart City manažera.

Program integruje poznatky z oblasti energetiky, dopravy a mobility, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, vodohospodářství, nakládání s odpady (oběhového hospodářství) a obecně ochrany životního prostředí, eGovernmentu/eGovernance a ICT. Je zaměřen rovněž na zdroje financování pro nová řešení, komunikační a manažerské dovednosti.

Vzdělávací program proběhne v termínu 27. - 31. 1. 2020 v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice. K závazné registraci a dalším informacím prosím navštivte tento odkaz nebo webové stránky projektu http://prosperujiciobecbudoucnosti.cz/ .

Jménem řešitelského týmu projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City si Vás dovolujeme také pozvat na závěrečný seminář k implementační části projektu Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City dne 4. 12. 2019 od 10 do 14 hod. v prostorách Českého vysokého učení technického v Praze - Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), vchod A, 10 p., Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6. K přihlášení využijte prosím tento přihlašovací formulář, ideálně do 20. 11. 2019.

 

smart