Výstava úspěšně zrealizovaných projektů v Libereckém kraji

Zajímá Vás co se v kraji za poslední roky zrealizovalo nového? Přijďte se podívat na výstavu úspěšných projektů, které podpořily fondy EU v období 2014 - 2019 v našem regionu.

 

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje připravil pro širokou veřejnost výstavu úspěšně zrealizovaných projektů v Libereckém kraji, které se podařilo uskutečnit od začátku tohoto operačního období, tedy od roku 2014 do roku 2019. Cílem této výstavy je představit, co potřebného a zajímavého se v našem regionu uskutečnilo a jistým způsobem podnítit potenciální realizátory projektů k dalším skvělým nápadům, důležitým pro další rozvoj kraje. Výstava je určena široké veřejnosti, vždy se vstupem zdarma.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na blížící se slavnostní představení putovní výstavy ,,Otisky EU v Libereckém kraji“, které se uskuteční 22. října od 11:00 hodin v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci, v 1. patře, kde bude připraveno také menší pohoštění. 

 pozvánka

Plakát výstavy ke stažení

 

 

 

LIBERECKÝ KRAJ SBÍRÁ

NOVÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

Pro zapsání těchto nových projektových záměrů Liberecký kraj spravuje Databázi projektových záměrů RAP 2020, díky které lze lépe identifikovat potřeby kraje a zacílit tak evropské, národní i krajské dotační tituly těmto požadavkům.

https://databazerap.kraj-lbc.cz/users/sign_in

RAP 1RAP 2