Ve výzvě IROP č. 10 Kybernetická bezpečnost a č. 26. eGovernment došlo k navýšení alokace

Důvodem navýšení alokace výzev je využití finančních zdrojů z předpokládaných úspor výzev Specifického cíle 3.2 eGovernment a možnost následného oslovení všech náhradních projektů na výzvách. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu uvedených výzev s platností od 14. června 2019.

Přehled změn Textu výzvy je uveden v úvodní části změněného dokumentu.

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

 
 
 
security 2168233 960 720