Česká republika převzala 1. července 2019 předsednictví V4

Česká republika převzala 1. července 2019 předsednictví Visegrádské skupiny. Naše předsednictví potrvá až do 30. června roku 2020, kdy ho ujme Polsko. ministerstvo pro místní rozvoj u této příležitosti pořádá řadu zajímavých akcí v rámci priorit českého předsednictví mezi nimiž jsou workshopy k elektronizaci veřejných zakázek či různá jednání k přípravě a koordinaci nového programového období 2021 - 2027.

Heslo českého předsednictví – V4 pro rozumnou Evropu – odkazuje na racionální, pragmatický a konstruktivní přístup, který bude ČR prosazovat při řešení aktuálních výzev nejen zemí V4, ale i Evropy.

Hlavním cílem českého předsednictví je upevňování postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilování jednoty a soudržnosti těchto organizací. Visegrádské země mají přispívat k budování silné, akceschopné, konkurenceschopné a bezpečné Evropy, založené na hodnotách demokracie, svrchovanosti práva, respektu k lidským právům a svobodám a současně na principech subsidiarity, proporcionality a udržitelnosti.

Priority českého předsednictví V4 se odrážejí ve třech okruzích:

1) Rozumná řešení
2) Revoluční technologie – inovační ekonomika a její dopady na společnost
3) Překonávání dělicích linií

 

Přehled aktivit Ministerstva pro místní rozvoj

V oblasti politiky soudržnosti je program věnován primárně přípravě budoucího programového období, a to zejména s cílem sladit pozice jednotlivých zemí a hledání průniků pro vyjednávání.

V oblasti regionálního rozvoje a územní dimenze je mezi hlavními prioritami integrovaný rozvoj měst V4+ s cílem zkvalitňování životního prostoru, a to včetně konceptu Smart Cities.

V oblasti cestovního ruchu budou prioritami posílení Visegrádské spolupráce pod značkou „Discover Central Europe“ a posílení spolupráce s komerčními subjekty a se zastupitelskými úřady zemí V4 pro efektivnější propagaci Visegrádských zemí v zahraničí.

V4