Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce OPZ účinná od 17. 6. 2019

 

Od 17. června 2019 dochází k revizi části metodiky Operačního programu zaměstnanost. Byly proto zveřejněny nové verze pravidel pro žadatele a příjemce, kde je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi dokumentů.

1) obecné části pravidel

2) specifické části pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji

3) specifické částři pravidel pro projekty financované s využitím 40 % paušální sazby

 

Více informací naleznete ZDE.

opz