Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele v Libereckém kraji

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Libereckým krajem si Vás dovoluje pozvat na seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s aktuálně vyhlášenými výzvami z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a dotačními možnostmi z rozpočtu Libereckého kraje – Regionálním inovačním programem.

 seminář léto