Novou Strategii rozvoje kraje pomohlo tvořit 271 lidí

Dne 18. června 2019 proběhlo 3. jednání pracovní skupiny Vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost, které uzavřelo nejen 3. kolo, ale vlastně celé projednávání dokumentu Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ v rámci tematických pracovních skupin.

V průběhu 3. kola jednání byla upravena a odsouhlasena příslušná vize a byl sestaven návrh aktivit, které budou hlavní součástí návrhové části dokumentu.

Třetího kola se zúčastnilo celkem 174 lidí. (v 1. kole to bylo 221 a ve 2. kole 214 lidí). V rámci všech tří kol se na zpracování a tvorbě dokumentu podílelo celkem 271 lidí (jednotlivců), z nichž více než třetina (101) se zúčastnila všech tří jednání a 21 lidí se dokonce aktivně podílelo na práci ve více pracovních skupinách.

V další fázi zpracování dokumentu bude možnost zasílat připomínky a podněty k jednotlivým částem dokumentu elektronicky prostřednictvím připraveného formuláře a první ucelená verze pak bude představena v rámci podzimního závěrečného setkání aktivních členů pracovních skupin.

 

Bližší informace k dokumentu jsou k dispozici zde..

SRLK