Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Ministerstvo práce a sociálních věcí prodloužilo výzvu pro ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře z Operačního programu zaměstnanost až do konce listopadu.

 Zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tématických oblastech Operačního programu zaměstnanost je nyní možné do konce listopadu.

 

Ve výzvě 82 se hledají projekty, které řeší přetrvávající, či hrozící společenské problémy, které se doposud v České republice nepodařilo vyřešit. Podporují se návrhy, rozvíjení, ověřování a prosazování nových přístupů k řešení těchto problémů, kdy je kalden důraz na:

1) partnerství a tvorbu řešení v úzké spolupráci s relevantními aktéry. Ať už se jedná o veřejnou správu nebo cílovou skupinu pro kterou řešení připravujete, je důležité, aby byli vašimi plnohodnotnými partnery a aby se na vývoji řešení podíleli.

2) Evaluaci. Je třeba, abyste věrohodně ověřili a prokázali, zda Vaše řešení funguje či nefunguje a za jakých podmínek. V této výzvě klademe na evaluaci vysoké nároky. Cílem evaluace projektu je kauzální ověření dopadu intervence na cílovou skupinu.

3) Advokační práci. Prosazování nových řešení není jednoduché. Kromě toho, že by Vám k prosazení mělo napomoci dobré ověření fungování a spolupráce s klíčovými aktéry, chceme abyste na možnost dalšího využití řešení mysleli po celou dobu projektu a podporujeme a vyžadujeme promyšlenou advokační práci. 

 

soubory ke stažení:

- text výzvy č. 082

 

- příloha č. 1 - Krátký projektový záměr

- příloha č. 2 - Evaluace

- příloha č. 3 - Advokační práce

- příloha č. 4 - Potvrzení o konzultaci

- příloha č. 5 - Definice oprávněných žadatelů, partnerů a cílových skupin

- přílloha č. 6 - Vyjádření partnera o spolupráci

- příloha č. 7 - Struktura prezentace projektu

- Prezentace ze semináře pro žadatele

více informací k nalezení zde

Roadmapa