Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu pro podporu zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících lužeb podporujících sociální začleňování

 

latnost od: 26. 4. 2019 08:00

Platnost do: 31. 7. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 5. 2019 08:00

Alokace v Kč: 50 000 000

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

1) obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

2) dobrovolné svazky obcí (DSO) podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3) nestátní neziskové organizace (NNO) působící v sociální oblasti:

              - o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.

              - o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů

              - o spolky podle § 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

              - o ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

              - o církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.

              - o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

              - o nadace (§ 306 – 393) a nadační fondy (§ 394 – 401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Popis podporovaných aktivit

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí a podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a částí VII. vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

1) Zajištění a koordinace procesu plánování

2) Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) a/ nebo akčních plánů (AP)

3) Vytvoření SPRSS a/nebo AP

4) Informování a zapojování účastníků procesu plánování

5) Vzdělávání účastníků procesu plánování

6) Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji

 

love 1520472 960 720