Výzva pro podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu, která má podpořit zaměstnanost a adaptabilitu pracovní síly.

 Žádat o finanční podpru je nyní možné ve dvou režimech:

režim A - dětská skupina pro veřejnost (alokace: 129.000.000 Kč)

- oprávněným žadatelem zde může být obec, nebo ten, kdo uzavřel partnerství (bez finančního příspěvku) s místně příslušnou obcí k místu realizace.

režim B - podniková dětská skupina (alokace: 129.000.000 Kč)

- zde se jedná o podnikovou dětskou skupinu zřízenou a porvozovanou zaměstnavatelem pro své zaměstnance a přísp. zaměstnance partnera

 

počet míst v zařízení:         min. 5, max. 24

cílová skupina:                  rodiče s dětmi mladšími 15 let

forma financování:            ex-ante, ex-post 

 

oprávnění žadatelé: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNo, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizeace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačřními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

 

vyhlášení výzvy:                         10.06.2019

příjem projektových žádostí od:   10.06.2019

ukončení příjmu žádostí od:        15.08.2019

 

prezentace ze semináře pro žadatele ke stažení zde

text výzvy č. 3_19_111 ke stažení zde

veškeré další informace k vyhlášené výzvě jsou k dispozici zde

watercolour 1768921 960 720