Regionální inovační program dotačního fondu Libereckého kraje

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení „Regionálního inovačního programu“ dotačního fondu Libereckého kraje pro podporu regionálního rozvoje. 

 Dne 28.5.2019 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 236/19/ZK vyhlášení a podmínky programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“.

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje.

V rámci programu jsou vyhlášené 3 dotační tituly:

  • Inovační voucher – navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (pro podnikatelské subjekty na navázání spolupráce s výzkumnými institucemi)
  • Startovací voucher – podpora vzniku nových podnikatelských záměrů, nastartování inovativních podnikatelských aktivit, ověření jejich životaschopnosti (pro podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky)
  • Technologický voucher – ověření technické/technologické proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje (pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace)

 

Minimální výše dotace u všech dotačních titulů je 20.000 Kč, maximální výše dotace 250.000 Kč. Maximální výše podpory je 70 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace více než 4.700.000 Kč je určena na projekty realizované od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020.

 

Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019

 

Podrobné podmínky vyhlášeného programu naleznete na dotačním webu Libereckého kraje 

https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm

 

Vaše záměry můžete konzultovat na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

- Vladimír Pachl, vladimir.pachl@kraj-lbc.cz, 485 226 707

-  Eva Benešová, eva.benesova@kraj-lbc.cz, 485 226 678

RIP 1