Věhlas Libereckých nanotechnologií je slyšet po celé Evropě!

Sdílení a spolupráce přináší spoustu výhod. Znalosti, podněty, kontakty, inspirace. Ale ve firemní sféře  hlavně finanční přínosy, v akademické věhlas a prestiž.

 

Sdílení a spolupráce přináší spoustu výhod. Znalosti, podněty, kontakty, inspirace. Ale ve firemní sféře  hlavně finanční přínosy, v akademické věhlas a prestiž. Přínosy propojení těchto dvou světů dlouhodobě potvrzují úspěšné klastry, které působí v Libereckém kraji. Na práci jednoho z nich, klastru Nanoprogress, se zaměřila série reportáží Euronews, která opět potvrzuje, že když nanotechnologie, specielně nanovlákna, tak do Liberce!

Díky průkopnické práci Technické univerzity v Liberci, klastru Nanoprogress a vizionářským místním firmám se Liberecký kraj stal centrem nanotechnologií, zejména v oblasti aplikací nanovláken. Jedná se o materiál, který může být až 80 000x tenčí než lidský vlas, což přináší nezaměnitelné vlastnosti, které nacházejí své uplatnění v podstatě kdekoliv. Před uvedením konkrétního produktu na trh je ale dlouhá cesta, na které hrají stále výraznější úlohu klastrové organizace, které svým unikátním propojením výzkumníků s firmami výrazně napomáhají praktickým aplikacím na svět.

Výsledky výzkumníků a hi-tech firem z Libereckého kraje zaujaly i reportéry z Euronews, kteří se vydali do Liberce pro získání rozhovoru s odborníky ve svém oboru. Během své návštěvy si vyzkoušeli na vlastní kůži například pleťovou masku z nanovláken, jejíž speciální vlastnosti přiblížila paní Kateřina Vodseďálková, ředitelka firmy Nanopharma.

Euronews_02

Oficiální link na video: https://www.euronews.com/2019/05/17/the-power-of-business-clusters.

O rozvoji nanotechnologií ve vědních oblastech i pro praktické aplikace a rozvoj firem hovoří v rozhovoru s Euronews také Luboš Komárek, předseda klastru Nanoprogress. Zmiňuje zde také, jakým způsobem tato organizace pomáhá svým členům jak na národní tak na mezinárodní úrovni i jak pracuje s talenty a zájemci o technologie.

Euronews 01

Oficiální link na video: https://www.euronews.com/2019/05/17/the-czech-cluster-boosting-tech-talent

„Liberecký kraj dlouhodobě podporuje rozvoj progresivních perspektivních oborů a velice si váží práce výzkumníků i firem, které tuto vizi pomáhají naplnit. Dlouhodobě vnímáme přínos práce klastrů pro rozvoj firemního sektoru i jejich možnosti v oblasti mezinárodní spolupráce. Osobně jsem velice ráda, že se jejich práce provazuje na činnost Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, který pracuje právě se začínajícím a perspektivními firmami a může oba světy velice smysluplně propojit.,“ doplňuje Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro rezort regionálního rozvoje.

Níže si můžete prohlédnout fotografie, které ilustrují světově unikátní technologická zařízení na přípravu nanovláken nebo způsob přípravy nanovláken pomocí revoluční patentované technologie - tzv. střídavého zvlákňování. Tato zařízení i technologie byly vyvíjeny na Technické Univerzitě v Liberci s více než desetiletou podporou klastrové organizace Nanoprogress.

logolinka_rozsirena_barevna

Ing. Karolína Vičanová, DiS.
karolina.vicanova@kraj-lbc.cz
485 226 494