Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst je nyní otevřena!

Nenechte si ujít tuto příležitost zapojit se společně s dalšími kolegy z měst z celé Evropy, spolupracovat s místními stakeholdery a experimentovat ve vašem městě.

Co od toho můžete očekávat?

 Operační program URBACT III hledá až 23 nových Sítí měst. Sítě měst si kladou za cíl pomoci městům v Evropě nalézt řešení společných problémů, kterým města čelí. Tyto sítě sdružují až 10 partnerů z různých evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a zároveň se od sebe učili. Partneři v síti vytvoří Integrovaný akční plán a budou mít příležitost otestovat některá řešení v malém rozsahu ve svých městech. Práce na tomto akčním plánu probíhá propojením místních stakeholderů a prací v místních a mezinárodních partnerstvích.

Kde se dozvíte více?
Zúčastněte se některého Informačního dne, které pořádají Národní kontaktní místa v národních jazycích v každé zemi na začátku roku 2019.
Seznam všech těchto událostí je k dispozici zde, pro podrobnější informace se podívejte na událost ČR.


Kontaktujte vaše Národní kontaktní místo OP URBACT.


Veškeré podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/OP-URBACT-II/Novinky/Posledni-vyzva-OP-URBACT-III-pro-Site-mest-je-nyni