harmonogramy výzev pro rok 2018

Harmonogramy výzev IROP a všech operačních programů, Programu rozvoje venkova, Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) a Dotačního fondu Libereckého kraje vyhlašovaných pro rok 2018 najdete na našich webových stránkách ZDE.