Bezplatné WiFi do obcí

V rámci evropského programu WiFi4EU budou mít obce a svazky obcí možnost žádat o instalaci bezplatného WiFi připojení na veřejných místech, jako jsou náměstí, radnice, školy, kulturní zařízení, parky, knihovny apod. Cílem programu je zlepšit obyvatelům i návštěvníkům veřejných míst přístup k internetovému připojení, a to v celé Evropě.

První plánovaná výzva bude zveřejněna na začátku roku 2018, následovat budou další výzvy, do kterých budou mít možnost žádat i další subjekty veřejného sektoru (knihovny, nemocnice atd.).  Po vyhlášení první výzvy bude zpřístupněna on-line žádost, která by měla být jednoduchá a administrativně nenáročná.  Důležité je včasné podání žádosti, jelikož jsou vouchery přidělovány na základě pořadí podání žádosti. Je však garantován minimální počet voucherů pro jednotlivé státy. Rozpočet programu je 120 mil. €.

Aktuální informace jsou dostupné ZDE.