Seminář "Dobrá praxe jako inspirace - příklady úspěšných projektů měst a obcí"

Regionální stálá konference připravuje seminář zaměřený na příklady dobré praxe projektů obcí z Libereckého kraje. Interaktivní seminář zejména pro starosty měst a obcí proběhne ve čtvrtek 14. září 2017 od 14:00 - 17:00 v prostorách KÚ LK (multimediální sál). 

První část semináře bude věnována projektovému řízení - akce se účastní jako lektor Ing. Martin Dítě ze společnosti Grant Advisor, který se zaměří na problematiku projektového řízení a na nejčastější otázky spojené zejména s počáteční fází projektu (jak vyhledat vhodné finanční zdroje, jak úspěšně připravit a realizovat projekt, jaké jsou nejčastější chyby při realizaci projektů z veřejných zdrojů apod.). Lektor bude na semináři přítomen po celou dobu a bude připraven zodpovědět Vaše dotazy z oblasti projektového řízení.

V další části semináře představí starostové obcí Libereckého kraje své úspěšné projekty realizované jak z veřejných zdrojů. Prezentace starostů se zaměří na různorodé investiční i neinvestiční projekty podporované jak z evropských fondů, tak národních zdrojů (IROP, OPŽP, Národní dotační tituly, Fond malých projektů aj.). 

Program uzavřou projektoví manažeři z Euroregionu Nisa, kteří představí aktivity veřejné služby pro obce a budou informovat o možnosti podpory z Fondu malých projektů.

Registrace účastníků telefonicky, e-mailem či přes formulář ZDE.

POZVÁNKA