Navýšení alokace výzvy č. 33 IROP „INFRASTRUKTURA A VOŠ SVL“

ŘO IROP navyšuje alokaci výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o 1, 18 mld. Kč.

Důvodem navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů alokací výzvy. Díky tomuto kroku dojde k urychlení procesu schvalování většího počtu úspěšných projektů ve výzvě č. 33 a bude tak zahájen proces schvalování projektů podle pořadí ve věcném hodnocení. V následujících dnech bude tedy schváleno více než 100 projektů za přibližně 1,9 mld. Kč, poté bude následovat proces administrace a vydávání Rozhodnutí.

Další informace