RSKompas přináší praktické tipy a informace obcím v Libereckém kraji

Regionální stálá konference Libereckého kraje vydala další číslo svého newsletteru, který poskytuje klíčové informace pro obce. Představuje důležitý nástroj pro sdílení aktuálních informací, postřehů a iniciativ přímo z našeho regionu.

" Náš newsletter je navržen tak, aby poskytoval starostům, zastupitelům a dalším obecním představitelům aktuální a relevantní informace, které jim pomohou zlepšit správu a rozvoj jejich obcí," řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. "RSKompas nabízí rovněž i upozornění na zajímavé akce v našem regionu, a to v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE nebo tradiční krátké slovo starosty z území našeho kraje" doplnil.

Druhé vydání nabízí informace o dotačních možnostech, zhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku nebo také možnost zajištění semináře pro Vaši obec na téma sdílené/komunitní energetiky.

Newsletter je zdarma dostupný prostřednictvím webových stránek https://www.rsk-lk.cz/aktuality/rskompas a je otevřený obcím k aktivní účasti a zapojení se do tvorby jeho obsahu. Další vydání jsou plánována vždy v návaznosti na jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje, tedy čtvrtletně.

Pokud máte nějaké nápady na obsah nebo oblast zájmu, kterou byste rádi viděli v budoucích číslech, neváhejte se s námi spojit na emailu rsk@kraj-lbc.cz.