81. výzva IROP - Cestovní ruch

Výzva je zaměřene na rozvoj veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu s důrazem na rekreační a volnočasové aktivity. Projekty musí být realizovány v hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ), která jsou podrobně uvedena v textu výzvy. Cílem je podpořit právě tato zaostávající území naší země a jejich potenciál v rozvoji cestovního ruchu.

Podpora může směřovat například na naučné stezky s přírodovědnými nebo vlastivědnými informacemi o dané lokalitě, navigační systémy měst a obcí, odpočívadla pro turisty u značených turistických tras, parkoviště u destinací cestovního ruchu, sociální zařízení u atraktivit cestovního ruchu, nová nebo rekonstruovaná turistická informační centra, nově vybudované nebo revitalizované turistické trasy včetně značení, veřejnou infrastrukturu pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu.

Oprávnění žadatelé: Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace a státní podnik.

Zahájení příjmu žádostí: 9. 4. 2024
Ukončení příjmu žádostí: 10. 9. 2024

Více informací ZDE.


Statistiky k výzvě - 1. 7. 2024

Finanční alokace výzvy (příspěvek EU) 560 859 978 Kč
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu bez nedoporučených a odstoupených projektů 48 963 737 Kč
Počet zaregistrovaných žádostí o podporu bez nedoporučených a odstoupených projektů 10
Naplnění alokace výzvy 8,7 %

Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/81vyzvairop