Agentura představila výsledky Indexu sociálního vyloučení

Výsledky Indexu sociálního vyloučení za rok 2023 přinášejí znepokojivou zprávu o zhoršování situace v některých českých obcích. Agentura pro sociální začleňování zaznamenala zhoršení u tří z pěti dimenzí indexu, což ukazuje na rostoucí problémy v sociální oblasti.

Značný nárůst byl zaznamenán zejména u počtu vyplacených příspěvků na bydlení. V průměrném měsíci roku 2023 bylo vyplaceno o 81 tisíc příspěvků více oproti průměrnému měsíci roku 2022. Stejně tak došlo k nárůstu vyplacených příspěvků na živobytí, a to o 3 tisíce příspěvků více než v předchozím roce.

Meziročně došlo k nárůstu počtu obcí v nejvyšším pásmu zatížení sociálním vyloučením (12 až 30 bodů) o 50 obcí. Počet obcí ve dvou nejvíce zatížených pásmech (8 až 11 bodů a 12 až 30 bodů) vzrostl na 539 oproti 459 obcím evidovaným v roce 2022.

Index sociálního vyloučení umožňuje měření míry zatížení sociálním vyloučením v celorepublikovém rozsahu, změn v jednotlivých oblastech a také místních a regionálních odlišností. Index zahrnuje ukazatele z pěti oblastí (příjemci příspěvku na živobytí, příjemci příspěvku na bydlení, osoby v exekuci, dlouhodobě nezaměstnaní, předčasné odchody ze vzdělávání). Rozsah hodnot indexu se pohybuje v rozmezí 0 až 30 bodů, kdy 30 bodů indikuje maximální rozsah sociálního vyloučení v obci, 0 bodů pak žádný, nebo minimální. Díky indexu je možné cílit vládní politiky do oblastí s vysokou zátěží sociálním vyloučením a koordinovat podporu jak mezi resorty, tak do území a k obcím.

O Agentuře pro sociální začleňování

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) je součástí Ministerstva pro místní rozvoj a specializuje se na podporu a posilování nástrojů a politik, které pomáhají v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením v České republice. Spolupracuje s ostatními vládními institucemi, obcemi a dalšími partnery na zlepšení životních podmínek občanů a na podpoře sociálního začleňování.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/agentura-predstavila-vysledky-indexu-socialniho-vy