FÓRUM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ: JE VÁŠ HLAS SLYŠET?

Agentura pro sociální začleňování Vás zve k účasti na akci s názvem „Fórum sociálního začleňování: Je váš hlas slyšet?“, která se bude konat 26. 6. 2024, 10:00 – 16:30, v budově Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29, Praha 1.

Cílem je dát hlas pracovníkům romských a na Romy zaměřených organizací, kteří mohou v sociálním začleňování hrát klíčovou roli, a kteří byli v dosavadních debatách často opomíjeni. Vytvořit prostor pro otevřenou a věcnou diskusi o tom, co v sociální integraci funguje a pokusit se o navázání dlouhodobé vzájemné spolupráce s důrazem na participativní účast, rozvoj kompetencí a přenášení vašich zkušeností na vyšší úrovně státní správy.

Tato akce není zaměřena na institucionální reprezentaci Romů, ale na snahu o jejich zapojování do procesu sociálního začleňování. Cílem je účastníkům předat informace o aktuálním vývoji v oblasti sociálního začleňování, seznámit je se souvisejícími činnostmi Agentury, sdílet zkušenosti v oblasti práce s komunitou a také otevřít diskusi o rozvoji kompetencí lídrů v komunitní práci.

Akce se zúčastní a s úvodním slovem vystoupí také zmocněnkyně vlády pro záležitosti romské menšiny.

Program:

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:10 Úvodní slovo, představení cílů akce, a plánů do budoucna
10:10 – 10:40 Představení činnosti ASZ
10:40 – 11:30 Novinky v sociálním začleňování
11:30 – 11:50 Síťování a snack
11:50 – 12:00 Představení metody a cílů práce ve workshopech
12:00 – 13:00 Dělený program:
– Workshop Prevence sociálních patologií, záškoláctví a segregace ve vzdělávání.
– Workshop Prevence sociálního vyloučení a segregace v bydlení.
13:00 – 14:00 Síťování a standing lunch
14:00 – 14:50 Dělený program:
– Workshop Zaměstnanost.
– Workshop Sociální práce v lokalitách.
14:50 – 15:00 Síťování a snack
15:00 – 15:50 Dělený blok:
– Workshop Strategie v předlužení.
– Workshop Kompetence lídrů v komunitní práci.
15:50 – 16:20 Představení výstupů z workshopů
16:20 – 16:30 Shrnutí, poděkování, rozloučení

Registrovat na akci se můžete na: https://forms.office.com/e/RbJ0Ugc4Ru


Akce se koná v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.

Zdroj: https://www.socialni-zaclenovani.cz/je-vas-hlas-slyset/