Rozvoj projektů ve strategických technologiích urychlí program TWIST

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblastech, jako jsou umělá inteligence, polovodiče nebo kvantové technologie. Vláda schválila program TWIST z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který podpoří primárně projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Program je navržen na období 2025 až 2031 a první veřejnou soutěž na výběr projektů v oblasti umělé inteligence vyhlásí MPO ještě letos.

Program TWIST podpoří především projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a dalšími výzkumnými organizacemi. V rámci prvního podprogramu zaměřeného na aplikovaný výzkum ve strategických oblastech se projektů budou moci účastnit i velké firmy. Výstupem těchto projektů budou konkrétní řešení uplatnitelná na trhu. Půjde tedy o nové materiály, prototypy, ověřené technologie, software a další výsledky aplikovaného výzkumu, ale také o konkrétní inovace zavedené do praxe.

TWIST nahradí program The Country for the Future a jeho financování je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v celkové výši 5 miliard korun.

Zdroj: https://www.mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rozvoj-projektu-ve-strategickych-technologiich-urychli-program-twist--pripraveno-je-5-miliard-korun--281479/