Programové období 2014–2020 míří do cíle. Česko vyčerpá 100 % z fondů Evropské unie

Ke konci dubna 2024 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard korun, využili jsme tak 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti vyčleněných pro programové období 2014–2020. Velmi dobře se daří i start toho nového.

V programovém období 2014–2020 jsme využili 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti — k dubnu tohoto roku bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard Kč. Navíc, jak vyplývá z dat Evropské komise, Česká republika se v porovnání s ostatními státy drží v žebříčku čerpání z fondů EU na špici. Tento úspěch vypovídá především o vysoké schopnosti českých příjemců efektivně vynaložit prostředky na projekty. Neméně důležitá je také rychlá a precizní administrace kroků spojených s přípravou žádostí o platbu na straně příjemců a poskytovatelů dotací. 

Nové období začalo ještě lépe. Česká republika doposud proplatila příjemcům skoro dvakrát více finančních prostředků, než tomu bylo v tom předchozím programovém období. Ke konci dubna 2024 to bylo téměř 9 % celkové alokace. Díky efektivnímu čerpání dochází po celé republice k realizaci důležitých projektů, které najdete na webu DotaceEU. Informační leták o čerpání fondů EU v ČR je možné stáhnout na odkazu vpravo nahoře.

Zároveň se v rámci vrcholícího předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině (V4) na půdě Ministerstva pro místní rozvoj sešli ve dnech 13.–14. května 2024 ministři a další zástupci zodpovědní za politiku soudržnosti zemí Visegrádské čtyřky a dalších sedmi členských států. Shodli se, že mezi nejdůležitější oblasti, ve kterých je podpora rozvoje regionů a politiky soudržnosti zásadní, se řadí posílení jednotného trhu v rámci EU. 

Úspěch jednotného evropského trhu závisí nejen na jeho konkurenceschopnosti a bezpečnosti, ale také na jeho schopnosti zajistit spravedlivé výhody pro všechny občany a udržet si jejich podporu. S tímto vědomím byla jako nedílná součást jednotného trhu vytvořena politika soudržnosti, která má prostřednictvím investic pomáhat řešit hospodářské, ale i sociální a územní rozdíly a výzvy jednotlivých států a jejich regionů. Její pokračování a zefektivnění po roce 2027 je pro ČR i pro ostatních 10 zemí, které v rámci jednání podepsali společnou deklaraci, jednoznačnou prioritou.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/programove-obdobi-2014%E2%80%932020-miri-do-cile-cesko-vyc