Kreativní vouchery
Dne 26.4.2023 vyhlásilo Ministerstvo kultury výzvu z Národního plánu obnovy - Kreativní vouchery. Datum příjmu žádostí a otevření Celostátní galerie kreativců bude upřesněn (odhadovaný termín je konec května).