závěrečná konference projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě
V pátek 9. června se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj uskuteční závěrečná konference projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“. Program konference naváže na už realizované workshopy strategické práce a představí klíčové výstupy, které se podařilo v rámci projektu uskutečnit. Konference proběhne hybridní formou