MMR: V letech 2014–2022 jsme do vzdělávání investovali více než 24 miliard korun z fondů EU
Celkem získalo napříč republikou podporu 3 143 projektů, které mají za cíl zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zvýšení její dostupnosti. Průměrná podpora na projekt dosáhla 7,7 milionu korun.