Více než 7 miliard korun je připraveno z evropských fondů pro složky IZS
V novém programovém období Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které potrvá do roku 2027, je pro složky integrovaného záchranného systému (IZS) připraveno více než 7 miliard korun na lepší techniku a vybavení.