Vznikla Asociace euroregionů České republiky. Zaměří se na problémy a příležitosti příhraničních oblastí
Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhla v pondělí 20. března ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky. Jejím cílem je společně sdílet zkušenosti, předávat informace a inspirovat se při práci s problémy a příležitostmi, které přináší život v příhraničí.