Ukončení hodnocení a výběru projektů - výzva č. 101 IROP

Řídicí orgán IROP oznamuje ukončení procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ukonceni-hodnoceni-a-vyberu-projektu-vyzva-c-101