280 milionů korun na lepší regionální dostupnost hospicové a paliativní péče

Zlepšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče. Na to se zaměřují dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro žadatele má připraveno více než 280 milionů korun.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/mmr-zajistime-lepsi-regionalni-dostupnost-hospicov