Motivační semináře k soutěži Vesnice roku 2023

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku pořádají ve spolupráci s vítězi krajských kol posledního ročníku soutěže sérii motivačních seminářů pro obce. Jejich cílem je zvýšit povědomí o soutěži a motivovat obce k podání přihlášky do soutěže.

Letošní ročník soutěže Vesnice roku bude vyhlášen dne 29. března 2023, a to v prostorách Senátu PČR. Po oficiálním vyhlášení a podpisu podmínek soutěže budou tyto podmínky zveřejněny na webu soutěže.
Přihlášky do soutěže bude možné podávat od 29. března do 28. dubna 2023. Vítěz soutěže bude oznámen na slavnostním vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích dne 16. září 2023.
Motivační semináře se uskuteční:
8. března v Třeštici (okr. Jihlava, Kraj Vysočina) - registrace
16. března v Závadě (okr. Opava, Moravskoslezský kraj) - registrace
21. března v Poniklé (okr. Semily, Liberecký kraj) - registrace
 
Program seminářů spolu s dalšími informacemi najdete v pozvánce.
 
Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže: Kancelář prezidenta republiky, Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Národní síť Místních akčních skupin ČR.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/motivacni-seminare-k-soutezi-vesnice-roku-2023