Informační den představil program URBACT IV pro obce

Za spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje proběhl dnes v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje Informační den k nové výzvě programu URBACT IV.

„Výzva do programu URBACT IV je určená pro česká města a obce bez ohledu na velikost či geografickou polohu. Česká města a obce mohou spolupracovat s dalšími českými a zahraničními městy v nejrůznější problematice“, řekl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Cílem semináře bylo představení konceptu URBACT a informací k nové výzvě. „Přínosem zapojení do výzvy je jednak finanční podpora pro město a obec, navazování kontaktů, ale i prohlubování spolupráce s občany města a obce“, nastínil krajský radní Jiří Ulvr.

 Jedná se o velice oblíbený program, který může otevřít dveře ke spolupráci s dalšími českými i zahraničními městy v nejrůznější problematice, která města aktuálně trápí. Zaměřuje se hlavně na sociální, ekonomické a environmentální otázky, kde URBACT pomáhá síťovat města pomocí efektivní spolupráce, výměnou zkušeností, know-how a osvědčených postupů. Při administraci žádosti a celého procesu pomůže Kontaktní místo URBACT pro ČR.  „Výzva do programu URBACT IV je otevřená od 9. ledna 2023 a příjem žádostí končí dne 31. března 2023“, upozornil krajský radní Jiří Ulvr.