MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky. Žadatelé získají lepší přehled o chystaných dotačních programech

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev v jednotlivých čtvrtletích. Informujeme v něm také o typu výzvy a očekávané finanční podpoře. Údaje budeme průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu.

MMR plánuje, že v rámci výzev v národních dotačních programech 2023–2025 poskytne žadatelům až 4 miliardy korun ročně. Prioritu bude mít podpora bydlení a rozvoj regionů. V návaznosti na střednědobý rámec chystáme změny v jednotlivých národních dotačních titulech. Se zástupci obcí a dalšími potenciálními žadateli jsme už o některých úpravách jednali na workshopech a kulatých stolech. Výsledkem by mělo být zefektivnění správy dotací a zjednodušení práce pro MMR i žadatele.

HARMONOGRAM

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravilo-ramec-narodnich-titulu-na-dalsi-dva