ČR je úspěšná v čerpání fondů EU, o žádné finance jsme nepřišli

Čerpání podpory z Evropské unie se v České republice dlouhodobě zlepšuje, ke konci roku 2022 bylo proplaceno již přes 86 % finančních prostředků vyčleněných pro programové období 2014–2020. Současně jsou již propláceny první projekty v programovém období 2021-2027.

Více o čerpání z fondů EU určených pro ČR na minulé programové období v čase od ledna 2017 do prosince 2022 a o objemu financí proplacených kumulativně v jednotlivých letech je možné vyčíst z přiložené infografiky.
 
Všechny informace o podpoře z evropských fondů najdete na jednom místě: www.dotaceEU.cz. Vyhlášené výzvy naleznete ve vyhledávači dotačních příležitostí. Podpořené projekty v Seznamu příjemců nebo na Mapaprojektu.cz

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/cr-je-uspesna-v%C2%A0cerpani%C2%A0fondu-eu,-o-zadne-finance