Seznam projektů ve 3. a 4. výzvě Kybernetická bezpečnost IROP ve stavu hodnocení k 1. 2. 2023

Řídicí orgán zveřejňuje seznam projektů ve 3. a 4. výzvě IROP ve stavu hodnocení k 1. 2. 2023.

Upozorňujeme, že hodnocení projektů, které se nacházejí mimo alokaci výzvy se může prodloužit, protože na jejich financování není aktuálně dostupná alokace. K případnému uvolnění alokace může dojít např. v případě úspor na projektech, odstoupením projektů v alokaci nebo případně budoucím navýšení výzvy.

 Více informací naleznete na stránkách výzev: 
3. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (MRR)
4. výzva IROP - Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (PR)

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/seznam-projektu-3-a-4-vyzva-stav-hodnoceni