MPO podpoří z Národního plánu obnovy inovativní projekty zaměřené na digitalizaci malých a středních podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo žádosti o dotace ve čtvrté veřejné soutěži podprogramu „Inovace do praxe“ programu The Country for the Future. Zaměřena byla zejména na digitalizaci, kterou podpoří prostřednictvím finančních prostředků z Národního plánu obnovy ČR.

Malé a střední podniky mohly ve čtvrté soutěži přihlašovat své záměry na zavedení inovace produktu, výrobního postupu nebo organizační inovace. Na jeden projekt bylo možno žádat nejvýše 20 mil. Kč a podnik sám se na nákladech podílí vždy minimálně z padesáti procent vlastními zdroji. Přihlášeno bylo 116 návrhů projektů, z nichž 108 poté prošlo odborným hodnocením.

Seznam projektů, které budou podpořeny, a další podrobnosti jsou k dispozici na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vysledky-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future--podprogramu-_inovace-do-praxe_--vyhlasene-v-ramci-narodniho-planu-obnovy--272394/

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-z-narodniho-planu-obnovy-inovativni-projekty-zamerene-na-digitalizaci-malych-a-strednich-podniku---272398/