MMR posuzuje projekty na podporu cestovního ruchu v regionech za 135 milionů korun. Žadatelé mají vysokou šanci uspět

Ministerstvo pro místní rozvoj posuzuje 93 žádostí o podporu cestovního ruchu v regionech na letošní rok. Celkem na ni ze státního rozpočtu získalo 140 milionů korun, přičemž požadavky na dotace dosahují 135 milionů korun. Peníze půjdou na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu i marketingové aktivity. Na další období resort připravuje pro oblast cestovního ruchu dva nové dotační programy a usiluje také až o pět miliard z Národního plánu obnovy.

Sektor cestovního ruchu se loni stále nezotavil z dopadů pandemie a už se potýká s dalšími obtížemi. Vysoká inflace nutí tuzemské i zahraniční turisty omezovat výdaje nebo své cestovní plány rovnou ruší. Negativně se podle některých podnikatelů v sektoru projevila i nejistota kvůli válce na Ukrajině. 

Zvýšit konkurenceschopnost regionů má letos Národní program podpory cestovního ruchu. V části zaměřené na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na MMR dorazilo 48 projektů s celkovým objemem zhruba 98,5 milionu korun. Nejvíce žádostí (9) je z Olomouckého kraje. Například obec Tučín plánuje s odkazem na místní archeologickými nálezy vybudovat rozhlednu ve stylu kamenné římské věže. V podprogramu na podporu marketingu ministerstvo obdrželo 45 projektů s celkovým požadavkem přes 36 milionů korun. Nejvyšší počet (6) je ze Středočeského kraje. Souhrnná výše žádostí o dotaci je asi o pět milionů korun nižší než částka, kterou na ně MMR vyčlenilo. V případě splnění podmínek výzvy proto mají žadatelé vysokou šanci uspět.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech MMR podpoří i v nadcházejícím programovém období. Důraz chce klást například na rovnoměrnější vytížení turistických destinací nebo přesnější zacílení marketingových aktivit. Podpora bude rozdělená do dvou programů zaměřených na infrastrukturu a marketing. Ministerstvo plánuje vyhlásit výzvu v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Řádově větší finanční prostředky (až 5 miliard korun) chce MMR na podporu turismu získat z Národního plánu obnovy. V rámci připravované součásti cestovní ruch by peníze měly směřovat například na snížení energetické náročnosti památkových objektů nebo ubytovacích a lázeňských zařízení. V plánu jsou i projekty zaměřené na šetření vodními zdroji v lyžařských centrech a jejich přechod na obnovitelné zdroje energie. Realizace projektů se očekává mezi roky 2024 a 2026. Cestovní ruch jako součást Národního plánu obnovy ještě bude projednávat vláda. Poté bude v první polovině roku stěžejní jednání s Evropskou komisí, na které závisí konečné schválení. 

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-posuzuje-projekty-na-podporu-cestovniho-ruchu