Závazné stanovisko č. 34 ŘO IROP - metodický pokyn oblast zadávání zakázek

Řídicí orgán IROP publikuje Závazné stanovisko č. 34 pro IROP v programovém období 2014-2020.

ŘO IROP si dovoluje informovat o vydání Závazného stanoviska č. 34, kterým se v návaznosti na změny nadřazené metodiky upravuje příloha č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
 

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-c-34-ro-irop-metodicky-pokyn-vz