O unijních programech 2021-2027 přehledně další možnosti financování pro vaše projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo praktickou sadu 12 letáků k vybraným unijním programům pro období 2021-2027. Unijní programy představují další příležitost pro financování projektů i v České republice.

Přehledné karty vybraných programů informují o zaměření jednotlivého programu, o celkovém objemu prostředků, které jsou žadatelům napříč EU k dispozici i o typech způsobilých žadatelů. Na každé kartě je dále uvedena ukázka projektu z období 2014-2020 nebo další relevantní informace včetně odkazů na Národní kontaktní místa a webové stránky programu.

Unijní neboli přímo řízené programy jsou přímo spravovány Evropskou komisí, která u většiny z nich vypisuje výzvy, určuje jejich rozpočet a termíny. Výzvy jsou pravidelně zveřejňovány v online vyhledávači dotačních příležitostí na webu dotaceEU.cz Vedle národní operačních programů představují unijní programy alternativní zdroj financování třeba i vašeho projektu. Přesvědčte se sami!
 
Letáky v elektronické podobě naleznete v knihovně publikací. Tištěné jsou k dispozici na Národních kontaktních místech vybraných programů a v síti krajských Eurocenter.
Více informací o unijních programech se dočtete v sekci Unijní programy 2021-2027.
Výzvy z unijních programů můžete dohledat zde.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/o-unijnich-programech-2021-2027-prehledne-%E2%80%93-dalsi