Posun předpokládaného data vyhlášení některých výzev IROP

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 6. prosince 2022 vyhlašuje 50. výzvu IROP – Muzea – SC 4.4 (ITI). Ve výzvě je připravená 1 mld. korun z EU.

Řídicí orgán IROP oznamuje, že bylo posunuto předpokládané datum vyhlášení některých prosincových výzev.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/posun-predpoklad-data-vyhlaseni-nekterych-vyzev