IROP vyhlašuje ITI výzvu pro Muzea

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 6. prosince 2022 vyhlašuje 50. výzvu IROP – Muzea – SC 4.4 (ITI). Ve výzvě je připravená 1 mld. korun z EU.

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Cílem 50. výzvy – IROP - ITI je podpora rozvoje městských, krajských a státních muzeí v území výše uvedených metropolitních oblastí a aglomerací. Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů, tak do přechodových regionů.
Pro žadatele z méně rozvinutého regionu je připraveno 733,4 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 332,2 mil. Kč z EFRR.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 6. prosince 2022 do 31. prosince 2027.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-vyhlasuje-iti-vyzvu-pro-muzea