Ministerstvo opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben.

MMR zároveň zveřejnilo seznamy přijatých žádostí, a to pouze několik málo dní po otevření příjmu. K dispozici jsou pro 111. výzvu a 112. výzvu zvlášť. Udávají přehled projektů dle data a času předložení žádosti o podporu s vyznačenou čárou vyhlášené částky, která ukončuje tzv. pásmo alokace výzvy. Pod čarou je pak tzv. pásmo mimo alokaci výzvy. Čára alokace se může posouvat směrem dolů v návaznosti na proces hodnocení. Započítávány budou totiž pouze projekty, které splní všechny podmínky v procesu hodnocení.
 
Výzva č. 111 IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 1,8 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). K dnešnímu  dni (28. 11. 2022) je registrováno 389 projektů v hodnotě 6 mld. Kč. Výzva č. 112 IROP je pro projekty na území přechodových regionů a je zde přiděleno více než 1,3 mld. Kč z EFRR. K dnešnímu dni je zde registrováno 326 projektů v hodnotě 4,2 mld. Kč.
 
Výzvy se zaměřují zejména na odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. IROP nově také podporuje školní družiny a školní kluby. Z peněz mohou žadatelé modernizovat například i školní dílny pro rozvoj polytechnického vzdělávání, 3D tisku a virtuální reality. IROP podporuje jak stavby a stavební práce, tak nákup vybavení.
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky už zahájilo proces hodnocení, který by měl trvat přibližně do poloviny roku 2023 a zahrnuje i přiměřené lhůty pro žadatele pro případné odstraňování nedostatků u podaných projektů. Schvalování prvních projektů lze očekávat už v prvním čtvrtletí 2023. Věříme, že školy budou moct stavební úpravy realizovat už během letních prázdnin. 

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-o-opakovane-vyzvy-na-lepsi-vybaveni-zakladnich