Na setkání Mikroregionu Tanvaldsko kraj představil aktivitu HSOÚ

Na setkání Mikroregionu v Josefově Dole, Dolní Maxov byla představena budoucí spolupráce, která povede ke vzniku studie vymezující problematické oblasti Tanvaldska.

Aktivita hospodářsky a sociálně ohrožená území je řízena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úkolem všech krajů je mapování potřeb těchto charakteristických území (například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb) a následně zpracovat pro každé z nich svou studii.

„Dokončili jsme studii pro území Frýdlantska a dnes se zástupci kraje setkali se starosty a dalšími aktéry, aby zahájili práce na studii pro Tanvaldsko.“ doplnil informaci Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Veškeré informace o HSOÚ v Libereckém kraji naleznete na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou , kde je také studie ke stažení.

„Do budoucna plánujeme také komunikaci s dalšími obcemi spadajícími do HSOÚ, jedná se o Novoborsko, Semilsko a prostor bývalého vojenského újezdu Ralsko,“ dále dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování studie je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Naleznete jej na www.projektovezamery.cz