Avíza 31. a 32. výzvy IROP

Řídicí orgán dne 21. 11. 2022 zveřejnil avíza 31. a 32. výzvy IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče, které jsou v plánu k vyhlášení dne 29. 11. 2022.

V úterý  29. 11. 2022 ve 14 hod. bude vyhlášena 31. výzva pro méně rozvinuté regiony (MRR).
  • Avízo  31. výzvy - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče  - SC 4.3 (MRR)
V úterý  29. 11. 2022 ve 14 hod. bude vyhlášena 32. výzva pro přechodové regiony (PR).
  • Avízo 32. výzvy - Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče  - SC 4.3 (PR)
Kategorie regionů je možné najít na webových stránkách IROP.

Dokumentace obou výzev je totožná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (včetně příloh) budou zveřejněny s vyhlášením.

Řídicí orgán zároveň zveřejňuje termín on-line semináře, který je pro 31. výzvu a 32. výzvu plánován na 9. 12. 2022 – registrace a další informace k semináři.