Ing. Lidie Vajnerová, MBA

ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V LK
iQLANDIA, o. p. s.