červenec 2022
  • Sekretariát připravuje dokončení finálních verzí dokumentu Regionální akční plán Libereckého kraje ve všech témtech.
  • V červenci neproběhlo setkání sRSK s MMR.
  • Výstava Otisky EU v Libereckém kraji je k vidění v Městské knihovně v Zákupech.