červen 2022
  • 2. června pořádal sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje seminář s názvem "Komunitní energetika". Podrobnosti naleznete zde: https://www.rsk-lk.cz/seminare/2022/942-komunitni-energetika .
  • Na MMR byly zaslány podněty z dotazníkového šetření, které probíhalo v souvislosti s tvorbou studií pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území.
  • Konalo se další z pravidelných setkání sRSK a MMR v Praze, a to dne 15. června.
  • Pracovní skupina pro sociální začleňování a zaměstnanost se online sešla dne 21. června.
  • Výstava "Otisky EU v Libereckém kraji" se nově přemístila do Městské knihovny v Zákupech.
  • 22. června proběhlo jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje, veškeré podklady z jednání jsou k dispozici zde: https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2022/895-30-jednani-rsk