duben 2022
  • 12. dubna se konalo další z pravidelných setkání sekretariátů Regionálních stálých konferencí se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Sekretariát průběžně aktualizuje Regionální akční plán Libereckého kraje.
  • Připravuje se seminář na téma Komunitní energetika, více informací naleznete na https://www.rsk-lk.cz/seminare/2022/942-komunitni-energetika