březen 2022
  • Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje pořádal online seminář k představení aktivit pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území, a to ve dvou termínech. Více zde.
  • 18. března se konalo další pravidelné jednání sekretariátů Regionálních stálých konferencí se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Pracovní skupina Vzdělávání hlasovala per rollam o zařazení nového projektu do dokumentu RAP LK pro oblast Střední školství. Více zde.
  • Dne 23. března se konalo jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje. Veškeré informace jsou k dispozici zde
  • Sekretariát RSK LK zpracoval Výroční zprávu za rok 2021, Analýzu využití fondů EU v Libereckém kraji. Vše k dispoziti opět na našem webu.
  • 28. jednání se konalo setkání koordinátorů HSOÚ v Praze.
  • Výstava Otisky EU v Libereckém kraji se přemístila z Lázní Libverda do Městské knihovny v Českém Dubu
  • Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost pořádala 29. března prezenční setkání.