únor 2022
  • Výstava Otisky EU v Libereckém kraji byla přesunuta na nové místo, a to do Informačního centra v obci Lázně Libverda.
  • Obcím byl zaslán dopis ke sběru projektů z oblasti brownfields skrz Informační systém projektových záměrů.
  • Uskutečnilo se setkání s DSO Frýdlantsko za účelem sběru projektových záměrů v definovaném HSOÚ dle AP SRR ČR 21+.
  • Pracovní skupina Vzdělávání provedla aktualizaci složení členů a jejich náhradníků.
  • Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla zaslána další pracovní verze dokumentu Regionální akční plán Libereckého kraje ve všech stanovených tématech.